SCAPTOPARA
Untitled Document

Събития

КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА "SCAPTOPARA - Quo Vadis?"

Регионален исторически музей Благоевград
Община Благоевград
Сдружение Нова България
Инициативен комитет за спасяване на „Скаптопара“

Покана за учатие

Уважаеми приятели, колеги и съмишленици,

Каним ви да вземете участие в организираната от нас дискусия, която да преосмисли още веднъж голямата тема за българското културно и историческо наследство и която да очертае насоките за неговото по-ефективно опазване.

Кръглата маса ще се състои на 7 и 8 февруари 2019 г. в Регионален исторически музей Благоевград.

Молим желаещите да вземат участие с ДОКЛАД да изпратят своята заявка до 27 януари 2019 г. ТУК.

Регистрации за участие в ДИСКУСИЯТА могат да бъдат направени ТУК до 3 февруари 2019 г.

На всички участници с доклад ще бъде осигурено преспиване и храна за целия период на Кръглата маса с любезното съдействие на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД.

Лице за контакт:
Д-р Денис Исаев
Регионален исторически музей Благоевград
тел.: 08784423022
e-mail: newbulgaria@gmail.com


Обосновка

Римската вила до град Благоевгад, станала известна повече като „СКАПТОПАРА“ със сигурност вече е един от най-известните археологически обекти в България. Причина за това бяха широката обществена подкрепа за запазването на обекта и навременните мерки от страна на държавата и местната администрация в лицето на Министерството на културата и Община Благоевград.

Успешното решаване на „Случаят Скаптопара“ може и трябва да се превърне в модел, който да помогне и в други случаи на конфликт между съвремие и история. Анализирането на етапите, през които се премина, осмислянето на грешките и оценката на положителните идеи са необходимост от изключителна важност в настоящия момент. Новини за рушащи се или унищожени исторически паметници непрекъснато заливат общественото пространство и може да се каже, че „Скаптопара“ е единственият случай, в който съвместните усилия на граждани и държава имаха положителен ефект. Ето защо този случай има нужда от оценка и от поляризиране.

Предлаганата от нас Кръгла маса – дискусия има за цел да привлече научната общност (на регионално и национално ниво), които да бъдат запознати с етапите, довели до успешното решаване на „Случая Скаптопара“. Ще бъдат предложени на обсъждане всички слабости, които доведоха до този проблем и ще бъдат формулирани писмено решения, които да залегнат в един бъдещ управленчески модел за опазване на културното наследство.

Надяваме се по този начин да бъдем полезни за обществеността, за отговорните институции и за посоката, в която трябва да се развива опазването на нашето минало.

Quo Vadis? или пътят, който трябва да извървим и посоката, в която трябва да поемем.


Тематични кръгове

1. Археологическият обект до Покровник и неговата стойност. Археологическото наследство на региона и неговия потенциал. Опазване на археологическите обекти от иманярски интервенции.

2. Римската вила до Покровник и инфраструктурните проекти.

3. Разкопките при Покровник в контекста на законовата рамка за археологически проучвания и проблемите свързани с това.

4. Проблемът със съхраняването на обекта и законовата рамка свързана с опазването му.

5. Социализацията и адаптацията на археологическите разкопки до село Покровник, Благоевградско – перспективи и възможности.

6. Археологическият обект до село Покровник в контекста на развиване на културния туризъм в Благоевградско.


ДНЕВЕН РЕД

Място за провеждане: Конферентна зала РИМ-Благоевград

Дата: 07-08.02.2019 г.

Начален час: 15:00


7 ФЕВРУАРИ

15:00 - Откриване на събитието от водещ Денис Исаев, РИМ-Благоевград. Представяне на участниците.

15.30 - Денис Исаев, РИМ-Благоевград.
Предложение за системно наблюдение на наследството на културата. Алтернативи за финансиране.

15.45 - Илия Борисов - ръководител ЛКР, РИМ - Благоевград.
Акцията "Спасение културни ценности Югозападна България" през годините.

16.00 - Георги Чараклиев, Фондация Свята България.
Християнски паметници в Благоевградско, текущо състояние и проблематика по опазването им.

16.15 - Павел Деспотов, Българско Археологическо Сдружение.
Скаптопара и Законът.

16.45 - Кафе пауза

16.30 - Илия Илиев, Българска Национална Федерация по Металдетектинг.
Защита на археологическите обекти от иманярска интервенция. Европейски практики и неизползвани възможности.

17.15 - Обсъждания по изнесените доклади


8 ФЕВРУАРИ

10:30 - Откриване на втората сесия Денис Исаев, РИМ-Благоевград.

10.45 – Доц.д-р. Здравко Димитров, НАИМ при БАН.
Запознаване на аудиторията с Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

11.00 - Калин Чакъров, РИМ-Велико Търново.
Античният керамичен център край Павликени - една римска вила, превърната в музей на открито.

11.15 – Доц. Преслав Димитров.
Пример за добри практики за развитие на туризъм и икономиката с акцент културно историческо наследство.

12.00 - Кафе пауза

11.30 - Здравка Чимева, Алфатур Благоевград.
Защо и как археологическите разкопки при Благоевград по АМ Струма трябва да се превърнат в атрактивен туристически обект.

11.45 - Представител на АПИ.
Представяне на Проект за преместване и теренна консервация на частта от археологическия обект „Скаптопара“ с експозиционна стойност.

12.00 – Представител на МК.
Поетите ангажименти към Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

12.15 – д-р Атанас Камбитов.
Поетите ангажименти към Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

12.30 – 13.30 Обсъждания на изнесените доклади.

След приключване на дискусията – посещение на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.


Untitled Document
Регистрация за участие с доклад

Презареди картинката

Код:Untitled Document
Регистрация за участие в дискусията


Презареди картинката
Код:


Untitled Document
Untitled Document